درایو

۳

درایو

امروزه با توجه به افزایش تولیدات صنعتی، نرخ مصارف ماشین آلات دوار مورد افزایش چشمگیری قرار گرفته است.

موتورهای الکتریکی در ماشین آلات دوار نقش ویژه ای را دارند. نیاز است این موتورها با راهکارهای منحصر بفردی که درایوهای الکتریکی ارائه می دهند کنترل و پشتیبانی شود.

این راهکارها نیاز صنعت را به درایوهای هوشمند با ساختار اتوماسیون ساختار یافته و با کمترین وابستگی به سایر سیستم ها بیشتر می کند.

درایوهای الکتریکی امروزی  می توانند با مد گشتاور ثابت که دارند حداکثر گشتاور را در سرعت های مختلف به بار تحویل دهند. از دیگر ویژگی بارزی که می توان اشاره کرد مد سرعت ثابت است. در این مد درایو الکتریکی بطور لحظه ای از خروجی فیدبک می گیرد (در بعضی مدل ها) و سرعت را با تغییرات بار ثابت نگه می دارد.

۱

تمرکز بر کاهش مصرف انرژی

درایوهای امروزی با متد کاربردی که در اختیار کاربر قرار می دهند باعث می شود که:

صرفه جویی انرژی در انواع بارهای دینامیک

تولید انرژی، ذخیره و استفاده در کاربردهایی که موتورها کوپل شده اند.

طراحی بهینه برای کاربردهای گشتاور متغیر

از اینرو هورداد انرژی گستر در تمامی مراحل مشاوره مهندسی، خرید و نصب و راه اندازی درایوهای الکتریکی در پروژه های صنعتی از قبیل نفت، گاز، پتروشیمی، آب و آب و فاضلاب، معادن و کارخانجات صنعتی همراه شما خواهد بود.