سیستم های اعلام حریق

Fire Alarm 2

سیستم های اعلام حریق

تعریف کلی:

طبق ضوابط سازمان آتش نشانی و رشد روز افزون جمعیت و نیاز به مسکن و همچنین گسترش اماکن تجاری و اداری در کلان شهر ها از جمله تهران، استفاده از سیستم های کشف و اعلام حریق بر اساس دو استاندارد معتبر و مرتبط NFPA 72 و BS-EN54 به عنوان مرجع در اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق، ضروری است. با توجه به تغییرات اعمال شده در سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر اجبار اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق، شرکت هورداد انرژی گستر با استفاده از نیروهای آموزش دیده خدماتی از جمله مشاوره، طراحی، نظارت، اجرا و تعمیر و نگهداری سیستم های کشف و اعلام حریق، شامل تامین تجهیزات استاندارد مورد تایید سازمان آتش نشانی را ارائه می دهد.

Fire Alarm 3